Regulamin

Regulamin serwisu urządzeń mobilnych iClinica

 

Wprowadzenie

1. Firma iClinica świadczy usługi napraw pogwarancyjnych sprzętu Apple.

 

Zlecenie naprawy

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym iclinica akceptują Państwo poniższe punkty regulaminu.

2. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu do serwisu jest wydanie potwierdzenia przyjęcia lub wypełnienie formularza wysyłki sprzętu do serwisu na stronie:

http://www.iclinica.pl/formularz-naprawy-krok1.html

3. Przekazując urządzenie do naprawy klient zostaje poinformowany dorgą elektroniczną o przybliżonych kosztach wykonania naprawy.

4. Sprzedający, realizujący zamówienie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji w przypadku podania niepełnych danych przez Kupującego.

5. Za usługę można zapłacić gotówką lub przez system Payu S.A.

 

Wykonanie naprawy

1. Standardowy czas naprawy wynosi 1-5 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia zlecenia. Klient ma 24h na akceptację naprawy po otrzymaniu jej kosztorysu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w pamięci urządzenia ani dalszych strat, które w wyniku tego mogą nastąpić.

 

Gwarancja

1. Na wykonaną naprawę oraz wymienione części, klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję.

2. Serwis iClinica nie udziela gwarancji na naprawy urządzeń, które miały styczność z cieczą.

3. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia wadliwego sprzętu.

4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

Naruszenia plomb gwarancyjnych (otwarcie urządzenia,), wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy

5. Gwarancją nie są objęte naprawy płyt głównych.

6. Za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

7. W przypadku napraw w ramach naszej gwarancji badź reklamacji, transport urządzenia do firmy iClinica leży w gestii klienta. Kurier jest usługą dodatkową i pozostaje płatny, nawet w przypadku uznania gwarancji/reklamacji.

 

Odbiór sprzętu

1. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. W związku z art. 60 k.c. firma iClinica potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.

2. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką lub płatnościami payU

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu potwierdzającego naprawę w serwisie bądź w przypadku jego nieczytelności, klient zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu dokumentu oraz okazania dokumentu tożsamości.

 

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Ninejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 10 czerwca 2013 roku.